فواید سوره فلق و ناس

فواید سوره فلق و ناس (معوذتین) با فواید سوره فلق و ناس و درمان با قرآن سوره “ناس و فلق” همراه بخش مذهبی سایت تفریحی جیران باشید. امام باقر (ع) فرمودند: هرکس در نماز وتر، ادامه مطلب

مشاهده بیشتر