درس آموزگار به شاگردانش!

درس آموزگار به شاگردانش! امشب با یک داستان آموزنده با نام درس آموزگار به شاگردانش! را  از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. معلم یک مدرسه به بچه های کلاس گفت که میخواهد با آنها بازی کند. او ادامه مطلب

مشاهده بیشتر