قصه های شیرین از بهلول (3)

قصه های شیرین از بهلول (3) با قصه های شیرین از بهلول (3) از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. طمع شیّاد به سکه طلای بهلول بهلول روزی سکه طلایی در دست داشت و با آن بازی ادامه مطلب

قصه های شیرین از بهلول(2)

قصه های شیرین از بهلول(2) با قصه های شیرین از بهلول(2) از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. شکار هارون الرشید روزی هارون الرشید و جمعی از درباریان به شکار رفته بودند. بهلول نیز با آنها بود. آهویی ادامه مطلب

قصه های شیرین از بهلول (1)

قصه های شیرین از بهلول (1) با قصه های شیرین از بهلول (1) از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. بهلول نزد خلیفه روزی بهلول پیش خلیفه “هارون الرشید” نشسته بود، جمع زیادی از بزرگان خدمت خلیفه بودند. ادامه مطلب

مشاهده بیشتر