مصاحبه با زینب سریال سیب ممنوعه

مصاحبه با زینب سریال سیب ممنوعه با مصاحبه با زینب سریال سیب ممنوعه از بخش بازیگران سایت تفریحی جیران همراه باشید. چطور وارد دنیای بازیگری شدید؟ سودا: سنم پایین بود. حدود 15 سالم بود. از مدرسه متنفر بود و یک ادامه مطلب

مشاهده بیشتر