زندگینامه امام جواد (ع)

زندگینامه امام جواد (ع) با زندگینامه امام جواد(ع) از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید.    امام نهم مقام  محمّد نام  جواد، التقی لقب  ابو جعفر کنیه  علی نام پدر  خیزران نام مادر  10 رجب سال ادامه مطلب