با کودکتون لجبازی نکنید

با کودکتون لجبازی نکنید با مطلب خواندنی و مفید نحوه برخورد با کودک لجباز و با کودکتون لجبازی نکنید از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید. بچه ها از سن دوسالگی شروع می کنن به لجبازی کردن ادامه مطلب

مشاهده بیشتر