نکات مهم جهش درسی فرزند

نکات مهم جهش درسی فرزند این که بدانید فرزند تیزهوشتان از چالشهای آموزشی مناسب برخوردار نیست، عامل اولیه تحقیق در زمینه به کارگیری هر نوع راهکار تسریع کننده است. این موضوع ممکن است توسط کودک ادامه مطلب

نقش والدین در انتخاب شغل

نقش والدین در انتخاب شغل احتمالا کودکان تيزهوشی که از استعدادهای بسیار خاصی برخوردارند درمی یابند که مشتاق یافتن حرفه ای هستند که بتوانند از استعدادهای خود بهره بگیرند. با این همه، کودکانی که از ادامه مطلب

مشاهده بیشتر