نوجوانان دارای والدین کنترل کننده

نوجوانان دارای والدین کنترل کننده یک مطالعه جدید نشان داد که کودکانی که والدین کنترل کننده دارند، در بزرگسالی، دانشگاهی، دوستی حمایتی یا روابط عاشقانه ندارند. نحوه رفتار و مشکلات نوجوانان دارای والدین کنترل کننده ادامه مطلب

مشاهده بیشتر