تعبیر خواب سوره های قرآن (سری1) تعبیر خواب سوره های قرآن (سری1) و تعبیر سوره حمد و سوره بقره و آیه الکرسی و سوره آل عمران و سوره نساء و سوره مائده و سوره انعام و سوره اعراف را از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. سوره حمد: […]

تعبیر خواب خرچنگ با تعبیر خواب خرچنگ از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. خَرچَنگ جانوری است از زیرشاخه سخت‌پوستان. خرچنگ‌ها سخت‌پوستان ده‌پایی هستند که معمولاً دُم بسیار کوتاهی دارند که کاملاً در زیر سینه‌شان پنهان است. به این خاطر در دسته‌بندی‌های آرایه‌شناختی، خرچنگ‌ها تشکیل فروراسته‌ای می‌دهند به نام کوتاه‌دُمان (Brachyura). کوتاه‌دمان بزرگ‌ترین و تخصص‌یافته‌ترین فروراسته سخت‌پوستان را تشکیل […]

تعبیر خواب کلاه ابریشمی و آهنی و زرین با تعبیر خواب کلاه ابریشمی و آهنی و زرین از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید که دیدن کلاه به خواب دلیل عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر […]

تعبیر خواب سیمرغ با تعبیر خواب سیمرغ از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. سیمُرغ نام یک پرندۀ اسطوره‌ای-افسانه‌ای ایرانی است. شاید بتوان سیمرغ را از مهم‌ترین موجودات در ادب پارسی برشمرد. دانشمندان زیادی از دیرباز به این پرنده در اساطیر ایرانی و شباهتهای آن با مرغان دیگری همچون çyena (شاهین)، […]

تعبیر خواب جوی آب با تعبیر خواب جوی آب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید جوی آب در خواب چون آب خوش طعم بود و پاکیزه دلیل که زندگانی او خوش است. اگر بیند از جویی مجهول آب صافی می خورد و این کس در سفر […]

بیماری در خواب دیدن با تعبیر خواب بیماری در خواب دیدن از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. فرقی نمی کند که در بیداری یا حتی خواب بیماری و مریضی را تجربه می کنیم، به هر صورت این چیزی خوشایند نیست. همه ما تا حدودی ترس از بیماری را داریم […]

تعبیر خواب تسبیح کردن با تعبیر خواب تسبیح کردن از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. واژه تسبیح در قرآن دو بار در حالت مضاف و واژه‌های هم ریشه با آن نود بار به کار رفته است که از آن میان بیشترین کاربرد را واژه سبحان دارد. پنج سوره مدنی حدید ، حشر ، صف ، جمعه ، تغابن و […]

تعبیر شستن خود در خواب با تعبیر شستن خود در خواب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. دیدن شستن سر و تن در خواب با آب جوی یا با آب حوض یا با آب دریا دلیل است بر نجات از غم بادش و خلاص از اندوه. اگر این خواب […]

تعبیر خواب سنجاب با تعبیر خواب سنجاب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. سنجاب یکی از انواع جوندگان است از خانواده سنجابان و جنس آن جنس سنجاب‌ها نام دارد. این حیوان معمولاً بر بالای درختان زندگی می‌کند و از مشخصات آن داشتن دم بلند و پر پشت و دستهای کوتاه و […]

تعبیر غرق شدن در خواب با تعبیر غرق شدن در خواب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. غرق شدن معمولاً آن گونه که ما انتظارش را داریم بوجود نمی آید و همیشه آن علائم که در ذهن ماست را نخواهد داشت. در آمریکا در هر روز به علت غرق […]