دسته: شفاخانه مذهبی

شفاخانه مذهبی

دعای ترس بچه ها در خواب 0

دعای ترس بچه ها در خواب

دعای ترس بچه ها در خواب دعای ترس بچه برای بچه هایی که هنگام خواب می ترسند و بی دلیل گریه می کنند. دعای ترس بچه برای از بین بردن ناآرامی های نوزادان در...