قصه درمانی اسراف کردن با قصه درمانی اسراف کردن از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. یکی بود یکی نبود. یه مریم کوچولو بود که خیلی دختر خوب و مهربونی بود. همیشه کارهای خوب میکرد اما بچه ها یه مشکلی داشت اونم این بود که خیلی اسراف میکرد. لابد می پرسید اسراف […]

آموزش ترکیب رنگها با قصه به کودک با آموزش ترکیب رنگها با قصه به کودک از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. یک مداد شمعی زرد کوچولو بود که با پدر و مادر زردش زندگی می کرد. زرد کوچولو نقاشی کردن رو خیلی دوست داشت. اون همه چیز رو به رنگ زرد […]

قصه های شیرین از بهلول (3) با قصه های شیرین از بهلول (3) از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. طمع شیّاد به سکه طلای بهلول بهلول روزی سکه طلایی در دست داشت و با آن بازی میکرد. شیادی به او گفت: اگر این سکه را به من بدهی در مقابل ده […]

قصه های شیرین از بهلول(2) با قصه های شیرین از بهلول(2) از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. شکار هارون الرشید روزی هارون الرشید و جمعی از درباریان به شکار رفته بودند. بهلول نیز با آنها بود. آهویی در شکارگاه ظاهر شد. خلیفه، تیری به سوی آهو افکند ولی تیرش به خطا رفت […]

قصه های شیرین از بهلول (1) با قصه های شیرین از بهلول (1) از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. بهلول نزد خلیفه روزی بهلول پیش خلیفه “هارون الرشید” نشسته بود، جمع زیادی از بزرگان خدمت خلیفه بودند. طبق معمول، خلیفه هوس کرد سر به سر بهلول بگذارد. در این هنگام صدای شیهه […]