تعبیر خواب

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش کفش چیزی است که تقریبا هر روز آن را می‌پوشیم پس خواب کفش دیدن اصلا چیز عجیبی نیست. اما، در شرایطی خاص در خواب‌مان، اگر که فکر نکنیم این نماد ممکن است تصادفی باشد، نمادهایی مانند کفش‌ می‌توانند بیش از حد برجسته شوند و تعبیر و تفاسیر مهم و مبسوطی داشته باشند. ۱. تعبیر خواب کفش کثیف […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب تعبیر خواب جوراب در اصل خدمت و کاری است که انجام می‌دهیم و دیدن جوراب زنانه در خواب به معنای انجام کاری سبک در برابر مردم است. جوراب در خواب‌های ما خدمتی است که انجام می‌دهیم و کاری است که می‌کنیم و طبعاً انتظار پاداش و خیر را داریم. تعبیر خواب جوراب محمدبن سیرین گوید: جوراب درخواب، خادمی […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب شکوفه

تعبیر خواب شکوفه

تعبیر خواب شکوفه شکوفه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم شکوفه ای را می بوییم و یا شکوفه درخت گیلاس و یا شکوفه درخت سیب را در خواب ببینیم . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید . معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن شکوفه در خواب آورده اند .ابن […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب استخر استخر بیانگر چگونگی تقسیم یک تجربه با سایر مردم یا همراهی با دیگران است. تصویر استخر شنا در رویا به روابط متقابل شما با دیگران و به خصوص جنبه‌های عاطفی آن که بر ما سایه می‌افکند اشاره دارد. برای مثال ممکن است عضوی از گروهی که آغاز به مصرف مواد مخدر کرده‌اند باشیم و تحت تاثیر ایشان […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب

تعبیر خواب گرگ تعبیر خواب گرگ اشاره به ترس‌هایی دارد که به دلیل ناشناخته بودنشان از آن‌ها هراس داریم. دیدن گرگ در خواب می‌تواند بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید: هر چند که گرگ می‌تواند احساس بیم از خطر ناشناخته‌هایی که در کمین […]

ادامه مطلب

تعبیرخواب صلوات فرستادن

تعبیر خواب صلوات فرستادن

تعبیر خواب صلوات فرستادن محمدبن سیرین گوید: اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است. جابرمغربی گوید: اگر بیند که صلوات بسیار داد، دلیل است که حج بگذارد و گویند هر که به خواب صلوات داد، سنت رسول به جای آورده باشد.  

ادامه مطلب

تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تمساح (خزنده آبی) به طور کلی دیدن تمساح در خواب و یا تعبیر خواب تمساح آبی بیانگر فردی حیله‌گر و مکار است که نه دوستانتان از آن سود می‌برد و نه دشمنان شما.  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا تمساح اشاره به ترس از مورد هجوم و یا تحت سلطه قرار گرفتن که ممکن است از درون خود شخص و یا […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب درخت تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر هر درختی که خوشبو می‌باشد و میوۀ آن خوشمزه است، مردی پاک و درستکار و دیندار است. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر هر درختی که نزد مردم گرامی باشد، مردی شریف و بزرگوار می‌باشد. تعبیر هر درختی که از انواع “درختان میوه‌دار” باشد، مردی ثروتمند است، ولی اگر جزء “درختان بی‌میوه” است، […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب عروسی

عروسی کردن و ازدواج یکی از وقایع خوشایند در زندگی هر دختر و پسری است و معمولا هر کسی هم برای این روز برنامه های زیادی دارد. اما خواب عروسی کردن یکی از انواع مضمون های خواب است که شاید شما هم آن را تجربه کرده باشید. تعبیر خواب عروسی   به این ترتیب تعبیر خواب ازدواج هم دارای اهمیتی […]

ادامه مطلب

تعبیر دیدن گریه کردن در خواب

تعبیر خواب گریه کردن

تعبیر دیدن گریه کردن در خواب تعبیر خواب گریه  : اشک ریختن یا گریه کردن در خواب شاید برای خیلی ها اتفاق افتاده است. گریه کردن در بیداری شاید از غم , اندوه و یا شادی بیش از حد باشد , در خواب نیز گریه کردن به شادی و بعضی وقتها به غم تعبیر میشود و بستگی به دیدن نوع […]

ادامه مطلب
۱ ۲ ۳ ۴