بهترین فیلم های وسترن

بهترین فیلم های وسترن حتی اگر به نظر می رسد که زمان وسترن های خوب گذشته است، باید گفت که آنها تأثیر بسزایی در سینمای مدرن و داستان سرایی داشتند. آنها هنوز هم مورد علاقه ادامه مطلب