فوت همسر اوزگو نامال

فوت همسر اوزگو نامال ozgu Namal چهار سال پیش بازیگری را رها کرد و با Ahmet Serdar Oral تشکیل زندگی داده و به یه روستا نقل مکان کرده بود. با خبر فوت همسر اوزگو نامال از بخش ادامه مطلب

مشاهده بیشتر