سنجش رضایت جنسی

سنجش رضایت جنسی با سنجش رضایت جنسی از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید. این پرسشنامه برای تعیین میزان رضایت جنسی شما در رابطه با همسرتان طراحی شده است. گرینه ها را با دقت بخوانید و از ادامه مطلب

کژ کاری های جنسی کدامند؟

کژ کاری های جنسی کدامند؟ با انواع کژ کاری های جنسی کدامند؟ از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید. یکی از مهم ترین جنبه های زندگی زناشویی که آن را از روابط اجتماعی دیگر متمایز می کند، ادامه مطلب

راهکارهای درمان نارضایتی جنسی

راهکارهای درمان نارضایتی جنسی با راهکارهای درمان نارضایتی جنسی از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید. زنان و مردان هر یک می توانند در درمان نارضایتی جنسی نقش مؤثری داشته باشند. اما از آنجایی که رابطه ی ادامه مطلب

جنبه های روان شناختی رضایت جنسی

جنبه های روان شناختی رضایت جنسی با جنبه های روان شناختی رضایت جنسی از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید. در ازدواج زندگی زناشویی سکه رضایت جنسی دو روی متفاوت بلکه متضاد دارد. در یک روی آن ادامه مطلب