تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب درخت با تعبیر خواب درخت از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. تعبیر خواب درخت جابر مغربی می‌گوید: تعبیر هر درختی که خوشبو می‌باشد و میوۀ آن خوشمزه است، مردی پاک و درستکار و دیندار است. حضرت دانیال می‌فرمایند: تعبیر هر درختی که نزد مردم گرامی باشد، مردی شریف و بزرگوار می‌باشد. تعبیر هر درختی که از انواع “درختان میوه‌دار” باشد، […]

ادامه مطلب