تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب چشمه

با تعبیر خواب چشمه از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب چشمه ابن سیرین گوید چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده چون آب خوش طعم و خوشبو بود و اگر آتش تیره و گنده و ناخوش بود دلیل که انجام غم و بیماری است اگر بیند از آن چشمه مسح همی کرد دلیل که از غمها فرج یابد و اگر بیند آب چشمه زیاد شد دلیل که جاه و عزت در آن دیار جوانمردی زیاده شود اگر بیند آب چشمان نقصان کرد تأویلش به خلاف این است اگر بیند آب چشمه خشک شد دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند.

کرمانی گوید اگر بیند در خانه او یا در دکان او چشمه آب پدید آمد دلیل که او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوه آن چشمه و اگر آب را تیر و ناخوش بیند غم و اندوه است صعب تر و اگر بیند در آن چشمه دست و روی بشست دلیل که اگر بنده است آزاد شود اگر غمگین است از غم فرج یابد اگر بیمار است شفا یابد و اگر وام دارد وامش گذارده شود اگر گناهکار است توبه کند. اگر حج نکرده باشد حج کند.

جابر گوید آب چشمه به خواب دلیل بر عمر صاحب خواب است به آن قدر که در چشمه آب بیند خاصه که دست در آن آب زند و آب ایستاد به تأویل دلیل بر خیر و صلاح دین کند و چون روان بود دلیل بر غم و اندوه است.

حضرت صادق(ع) فرماید دیدن آب چشمه در خواب بر پنج وجه است اول مهتری جوانمرد دوم غم و اندوه سوم مصیبت چهارم بیماری پنجم غم و زندگی یافتن.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سنگ


 

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

بیوگرافی سپیده خداوردی + تصاویر شخصی

د جولای 29 , 2019
بیوگرافی سپیده خداوردی + تصاویر شخصی با بیوگرافی سپیده خداوردی + تصاویر شخصی از بخش بازیگران سایت تفریحی جیران همراه باشید. زندگینامه سپیده خداوردی بازیگر زن سینما و تلویزیون متولد 6 اردیبهشت 1360 در تهران می باشد و هم اکنون 36 سال سن دارد. تحصیلات خداوردی دارای مدرک ادبیات نمایشی و کارگردانی از دانشگاه آزاد […]
بیوگرافی سپیده خداوردی + تصاویر شخصی

ممکن است بپسندید