تعبیر خواب سنبل

تعبیر خواب سنبل

با تعبیر خواب سنبل از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب سنبل

سُنبُل نام سرده‌ای از گل‌ها است که به تیرهٔ Hyacinthaceae تعلق دارد. این سرده در گذشته جزو تیرهٔ سوسنیان محسوب می‌شد. خاستگاه سنبل، شرق دریای مدیترانه، ایران، ترکمنستان و آفریقای جنوبی است.

گل‌های سنبل خوش‌بو و جنبهٔ زینتی داند. دورهٔ گلدهی آن‌ها در اوایل بهار است. گل‌ها می‌توانند به رنگ‌های سفید، صورتی، بنفش، قرمز، نارنجی، زرد یا آبی باشند.

انواع گل سنبل

سنبل‌ها شامل ۳ گونهٔ مختلف می‌شوند:

  • Hyacinthus orientalis، متداول‌ترین گونه
  • Hyacinthus litwinowii
  • Hyacinthus transcaspicus

گل سنبل در سفرهٔ هفت‌سین توسط فارسی‌زبانان مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از مواد سفرهٔ هفت سین است.

ابن سیرین گوید اگر کسی بیند که سنبل تر داشت دلیل است به قدر ان وی را مال حاصل شود و مردمان مدح و ثنای او گویند. اگر بیند سنبل دون و خشک داشت تاویلش به خلاف این است.

جابر گوید اگر دید که سنبل تازه میخورد دلیل که مال حرام بدست آورد یا او را فرزندی آید و نامش در آن دیار منتشر شود. اگر بیند که سنبل در آتش می سوخت دلیل است پادشاه مال از وی بستاند به قدر آنکه سوخت.


موارد پیشنهادی


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

نماد سنبل در سفره هفت سین 

پ مارس 19 , 2020
نماد سنبل در سفره هفت سین هر یک از اجزای […]
نماد سنبل در سفره هفت سین

ممکن است بپسندید