تعبیر خواب خیمه

تعبیر خواب خیمه

با تعبیر خواب خیمه از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب خیمه

ابن سیرین گوید اگر بیند که از بهر خویشتن زد یا کسی از بهر او زد و آنجا نشست اگر سپاهی بود مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن و اگر بازرگان بود سفر کند و از آن سفر مال و نعمت یابد. اگر خیمه سیاه و بزرگ بیند دلیل غم و اندوه است. اگر خیمه کهن دریده بیند دلیل که به او مضرت و زیان برسد.

کرمانی گوید اگر بیند از آن بیرون رفت دلیل که از شرف و بزرگی بیفتد اگر بیند پادشاه به خیمه اش نشسته بود کارش نیکو گردد و بر دشمن ظفر یافته کارش به نظام شود. خیمه دوز به خواب دیدن کسی بود که کار شاهان و بزرگان بهم بپیوندد و مهیا دارد.


بیشتر بخوانید:

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

پیشگیری و درمان سنگ مثانه در منزل

ی سپتامبر 8 , 2019
پیشگیری و درمان سنگ مثانه در منزل با پیشگیری و درمان سنگ مثانه در منزل از بخش سلامت سایت تفریحی جیران همراه باشید.   جهت پیشگیری از ابتلا به سنگ مثانه: مایعات فراوان بنوشید. پس از نزدیکی جنسی حتی اگر احتیاجی به ادرار کردن هم احساس نمی کنید، فوراً مثانه را خالی کنید. […]
پیشگیری و درمان سنگ مثانه در منزل

ممکن است بپسندید