دسته: خواب

خواب

تعبیر خواب درخت 0

تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب درخت تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر هر درختی که خوشبو می‌باشد و میوۀ آن خوشمزه است، مردی پاک و درستکار و دیندار است. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر هر درختی که نزد...

تعبیر خواب عروسی 0

تعبیر خواب عروسی

عروسی کردن و ازدواج یکی از وقایع خوشایند در زندگی هر دختر و پسری است و معمولا هر کسی هم برای این روز برنامه های زیادی دارد. اما خواب عروسی کردن یکی از انواع...

تعبیر خواب آهو 0

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو با تعبیر خواب دیدن آهو در خانه، تعبیر خواب آهوی مرده، تعبیر خواب شکار آهو، تعبیر خواب گرفتن آهو و تعبیر خواب شیر آهو همراه ما باشید. آهو در کتاب فرهنگ تفسیر...

تعبیر خواب موش 0

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش – کشتن موش در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن موش در خواب بیانگر مسائل و موضوعات تهدید آمیزی است که در زندگی بیننده خواب در جریان هستند بدون آنکه او از...

تعبیر خواب سگ 0

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ – معنی دیدن سگ در خواب چیست؟ تعبیرگران اسلامی تعبیر خواب سگ را دشمن، سگ ماده را زنی پست و سگ سیاه را دشمنی از عرب می‌دانند که البته تعبیرگران امروزی...

تعبیر خواب ماهی قرمز 0

تعبیر خواب ماهی قرمز

تعبیر خواب ماهی قرمز (ماهی سفره هفت سین) دیدن هدیه گرفتن ماهی قرمز (ماهی هفت سین) در خواب به تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی نشانه رسیدن به آرزوها و اهداف بیننده خواب است. تعبیر خواب...

تعبیر خواب آکواریوم 0

تعبیر خواب آکواریوم

تعبیر خواب آکواریوم به طور کلی دیدن آکواریوم در خواب نشانه غم و سختی است هر چند که تعبیر خواب آکواریوم بایستی با جزییات و جانوران داخل آن تعبیر گردد. از دیدن آکواریوم در...

تعبیر خواب ماهی 0

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی تعبیر خواب ماهی – خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن ماهی در خواب به گفته معبرین غربی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد. البته تعبیر گران...

تعبیر خواب هندوانه 0

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه هندوانه میوه‌ای است که اندیشمندان اسلامی به خوردن آن بسیار توصیه کرده‌اند. دیدن این میوه سودمند در خواب چه تعبیری را به همراه خواهد داشت؟ بر اساس گفته برخی معبرین دیدن...