بایگانی‌ ماهانه: مرداد ۱۳۹۶

نرم افزار VMware Site Recovery Manager 6.1 0

نرم افزار VMware Site Recovery Manager 6.1

نرم افزار VMware Site Recovery Manager 6.1 برنامه SRM یا vmware Site Recovery Manag یکی دیگر از محصولات شرکت VMware می باشد که امکان بازیابی بحرانی و راهکار business continuity را به ارمغان می...

نرم افزار EMC Unisphere Central 4.0.1.22327 0

نرم افزار EMC Unisphere Central 4.0.1.22327

نرم افزار EMC Unisphere Central 4.0.1.22327 نرم افزار Unisphere Central یکی از محصولات EMC می باشد که به ما امکان مدیریت مرکزی چندین دستگاه VNXe ، VNX ، CLARiiON و کارت های کش XtremSW را...